Beste naamgenoten,

Aan mij werd gevraagd om een artikeltje te wijden aan de financiën. Alvorens op dit onderwerp door te gaan, wil ik mij eerst aan u voorstellen. Mijn voornaam is Jan en ik woon sinds 1974 in Etten-Leur, van Bergenplein 3, 4871 CD. Ik ben getrouwd met Mea Dekkers en wij hebben twee zonen en een dochter. Ik ben geboren in Moerdijk op 19 oktober 1939, toen vallende onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. Zo ook mijn 8 zusters en 4 broers, die allen nog in leven zijn. Ook mijn jongste zus, die in Breda geboren is.

Hoe ben ik bij deze club terecht gekomen? Een familielid maakte mij attent op het krantenartikeltje "Belgische familie Van Dun op zoek naar hun stamgenoten". Deze dag was georganiseerd in Hilvarenbeek op 20 augustus 2000. Ik heb toen met mijn vrouw deze familiedag meegemaakt en daar wat contacten aan overgehouden, ondermeer met Ton van Dun uit Ulvenhout, die in dit blad ook van zich laat horen. Op de eerste bijeenkomst van het interim-bestuur op 23 februari j.l. heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van penningmeester. En zo is het gekomen.

De vergadering van 23 februari had een overvolle agenda en natuurlijk is ook het onderwerp financiën aan de orde geweest. Want er zijn natuurlijk activiteiten, die kosten met zich meebrengen, ondanks het vele vrijwilligerswerk. Ik noem er enkele:
1. porti voor ledenwerving, verzending periodiek, uitnodigingen etc.
2. kopieer- en drukwerk.
3. algemene ledenvergadering en familiebijeenkomst.
4. kosten genealogisch onderzoek. We proberen de kosten te drukken door reclameboodschappen in ons periodiek te verwerken. In genoemde bijeenkomst is gesproken over een jaarlijkse contributie van € 15 per familieadres. Wij hebben al aanloopkosten van de eerste mailing van september vorig jaar van f 294,56 (=€ 133,67) voor enveloppen en kosten copyshop, waarbij de porto niet in rekening is gebracht.

Ondergetekende zal, wanneer we alles goed in beeld hebben, een begroting opstellen, zodat wij deze bedragen definitief vast kunnen stellen en aan u kunnen verantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Jan van Dun
Penningmeester